Działalność w dziedzinie edukacji artystycznej prowadzimy od 1 września 1993 r. początkowo jako Prywatne Ognisko Muzyczne "Animato".

Po zmianie siedziby i spełnieniu warunków stawianym szkołom niepublicznym otrzymaliśmy zezwolenie na działalność od 1 września 2000 r. jako Prywatna Szkoła Muzyczna I st. "Animato".

Nadzór merytoryczny nad naszą działalnością sprawuje Minister Kultury. Szkoła wpisana jest do prowadzonej przez Ministra Kultury ewidencji niepublicznych szkół artystycznych pod numerem 269/14/2000. Dyrektorem szkoły jest mgr Władysław Zdrojewski. Lekcje odbywają się w godzinach popołudniowych i prowadzone są w trzech grupach wiekowych:

  • Dział przedszkolny - muzyczna zerówka (od 5 lat)
  • Dział dziecięcy - sześcioletni cykl nauczania (od 7 - 9 lat)
  • Dział młodzieżowy - czteroletni cykl nauczania (od 10 - 16 lat)

Za naukę w naszej szkole pobieramy opłaty (czesne) w wysokości zależnej od grupy wiekowej i formy kształcenia.

Nauczyciele zatrudnieni w Prywatnej Szkole Muzycznej I st. "Animato" posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie i przygotowanie pedagogiczne. Stwarzają naszym uczniom korzystne warunki do harmonijnego rozwoju uzdolnień muzycznych, wyobrażni artystycznej oraz umiejętności gry na instrumentach muzycznych na poziomie pozwalającym uzdolnionym absolwentom kontynuować naukę w szkole muzycznej II stopnia.


Skuteczn± kampanie AdWords zapewnia & Wild moose Google Partner